VELKOMMEN
HVEM ER VI?
FAKTA
DANSKEREN
KORT SAGT
AKTUELT
HJEMSENDELSER
DISSIDENTLITTERATUR
Dissidentlitteratur
CITATER
LINKS
DDF-BØGER
F A Q
DANMARKSFONDEN
KOMMENDE MØDER
FILM FRA DDF
LYDOPTAGELSER FRA DDF
.
OLE HASSELBALCHS tale til studenterne i Århus
.
Ole Hasselbalchs Hvidstenstale 14-08-2016
.
Ole Hasselbalch i NewSpeek
Litteraturliste

Som supplement til Mellemfolkeligt Samvirkes ensidige "Litteratur om indvandrere. Annoteret bibliografi" gives her en mere nuanceret oversigt

Af P.N. Buhl (Arbejdspapir - under stadig udarbejdelse. Forslag til flere titler er velkomne)

Mange af bøgerne kan lånes hos DDF. Tilsendes mod forudindbetaling af gebyr og porto. Bestilling via e-mail: danskeren@danskeren.dk. Husk at opgive navn og postadresse.

Tallene i skarpe parenteser henviser til uddybende anmeldelse i Danskeren [år, nr., side].


 • Abenteuer Freiheit - Jörg Haider und das Erfolgsmodell FPÖ. Videobånd 55 min. Bestilles hos Junge Freiheit (se dette). DM 39,95.
 • Adeline, Yves-Marie: La droite où l’on n’arrive jamais... Editions Sicre, 2000. 317 sider. ISBN 2-914352-00-X. Om venstrefløjens succes med altid at få gennemført sin politik, "højrefløjens" tilsvarende fiasko
 • Ahlmark, Per: Vänsterns skuld.
 • Ahlmark, Per: Vänstern och tyranniet. 1994. Timbro.
 • Alætheia. Blad fra Dansk Forums Studentergruppe. Udkommer hvert kvartal. Tlf. 21 70 88 36.
 • Ardrey, Robert: The Territorial Imperative. 1966. 390 sider. Dell Publishing Co., New York.
 • "A personal inquiry into the animal origins of property and nations".
 • Asmussen, Jesper: De danskes sange - og hyggelige historier. 1997. Attika. 368 sider. ISBN 87-7528-229-1.
 • Auster, Lawrence: The Path to National Suicide: An Essay on Immigration and Multiculturalism. 1990. The American Immigration Control Foundation, Box 525, Monterey, Virginia 24465, USA. En advarsel mod den mutietniske kurs, som Europa nu også er ved at slå ind på. [1996, 2, 12].

 • Bagom Islam. 66 A-4 sider. Dansk Forum, giro 1 654 6186 (pris 30 kr.). [1997, 4, 16]. Korancitater og historisk gennemgang.
 • Barber, Benjamin R.: Jihad vs. McWorld. 1995. Random House. 381 sider. ISBN 0-8129-2350-2. Om "globaliseringen".
 • Barreau, Jean-Claude: De l'islam en général et du monde moderne en particulier. 1991. 135 sider. ISBN 2-7144-2740-5. Le Pré aux Clercs.Indsigtsfuldt opgør med myten om den "berigende" islam. [1992, 5, 19].
 • Barreau, Jean-Claude: De l'immigration en général et de la nation francaise en particulier. 1992. 201 sider. ISBN 2-7144-2928-9. Le Pré aux Clercs. Forslag til mere restriktiv fransk asylpolitik af en fortaler for den traditionelle franske assimilationsmodel. [1993, 3, 21].
 • Bauer, P.T.: Biståndsmyten, studier i u-landsbiståndets ekonomi. Timbro 1984.
 • Bering, P.H.: Libertarianism. The Economy of Freedom. 1995. 175 sider. ISBN 3-906752-68-2. Peter Lang AG, Bern.Opgør med formynderiet og om sammenhængen mellem økonomisk system og indvandring.
 • Bernardin, Pascal: Machiavel Pédagogue ou le ministère de la reforme psychologique. 1995. 185 sider. Editions Notre-Dames des Graces. Om hjernevask i franske skoler til fordel for "den nye verdensorden". [1996, 4, 16].
 • Bjergager, Erik: Baby-Bomben. 1994. 71 sider. Red Barnet. De grundlæggende og nyeste oplysninger om befolkningeseksplosionen, løsningsmodeller og konsekvenser, herunder folkevandringer. [1994, 5, 18].
 • Bjerg, Åse Clausen (red. ): Den Ukorrekte Avis. 2001-. 20 sider pr. nr. Se bl.a. www.geocities.com/friheddk og www.geocities.com/meningsdiktatur
 • Björkman, Ingrid, Jan Elfverson og Åke Wedin: Invandring. Sammanbrott eller utveckling? 1994. 87 sider. ISBN 91-972334-0-4. Samfundet för nationell och internationell utveckling, box 1046, S-751 40 Uppsala. Om asylpolitikkens ødelæggende konsekvenser og det konstruktive alternativ: Opbygning af hjemlandene.
 • Björkman, I., Elfverson, J., og Wedin, Å.: Flyktingpolitikens andra steg. Återvandring som utvecklingsstöd. 1996. 128 sider. ISBN 91-7150-665-9. SNS-Förlag.
 • Blot, Yvan: L'héritage d'Athéna. Éditions Les Presses Bretonnes. Ledende Front National-medlem kortlægger vestens græske rødder.
 • Blågula Frågor. Fremragende svensk tidsskrift mod masseindvandringen. Kontakt: Milld, Jan (se nedenfor).
 • Bossi, Umberto, Jörg Haider m.fl.: Europa der Regionen.
 • Brimelow, Peter: Alien Nation: common sense about Ameria's immigration disaster. 1995. 327 sider. Random House.Krav om tilbundsgående ændringer i USA's immigrationspolitik for at bevare landets europæiske kulturgrundlag. [1996, 2, 20].
 • Broeck, Julien van den (red.): The Economics of Labour Migration. 1996. 200 sider. ISBN 1-85898-311-8. Edward Elgar Publishing Ltd. (8 Landsdown Place, Cheltenham, Glos GL50 2HU, UK). Eksperters opgør med ideen om indvandring som en "god forretning". [1998, 1, 15]
 • Broomé, Per, Ann-Katrin Bäcklund, Christer Lundh og Rolf Ohlsson: Varför sitter "brassen" på bänken? eller Varför har invandrarna så svårt att få jobb? SNS Förlag, 1996. 115 sider. ISBN 91-7150-643-8.
 • Bruun, Staffan: Ayatollah Jesper. 1996. 241 sider. Forlaget Anastasia. ISBN 87-90381-06-8. Foruroligende fremtidsroman om muslimsk magtovertagelse i Europa. [1997, 5, 22].
 • Budtz, Lasse: Hærgende nationalisme. Kynisme og hykleri i udenrigspolitik. 1994. 222 sider. Forlaget Fremad. Socialdemokratisk chefideologs principielle afstandtagen fra national tankegang og enhver form for "racisme". [1995, 2, 20].
 • Buhl, Peter Neerup: H.J. Hansen, Dr. phil - zoolog og polemiker. 1995. 116 sider. ISBN 87-90183-02-9. DDF, box 411, 8100 Århus C. Om Jyllands-Postens nationalt-konservative lederskribent 1908-31 som parallel til nutidens kamp.
 • Buhl, Peter Neerup: C.E. Frijs - to gange Danmarks redningsmand. 1996. ISBN 87-90183-06-1. 94 sider. DDF, box 411, 8100 Århus C.Om den forbilledlige statsmand, der var konseilspræsident 1865-70.
 • Buhl, Peter Neerup: Thorkild Gravlund - folkets digter. 1997. 109 sider. ISBN 87-90183-12-6. DDF, box 411, 8100 Århus C. "Ideologisk portræt" af forfatteren og debattøren Gravlund (1879-1939). [1997, 6, 21]
 • Buhl, Peter Neerup: Gudmund Schütte - forsker og national stridsmand. 217 sider. 1998. ISBN 87-87951-68-1. Forlaget Kontrast. Portræt af filologen og den utrættelige forkæmper for "nationale menneskerettigheder", dr. Schütte (1872-1958).
 • Buhl, Peter Neerup: Kampen mod grænserne. Fremmedkursens talsmænd ca. 1965-1990. 1998. 142 sider. Den Danske Forening. ISBN 87-90183-14-2. Historisk oversigt om starten på fremmedkursen i Danmark.
 • Buhl, Peter Neerup: Det nationale gennembrud. Europæiske modstandere af multikulturalismen. 1999. 142 sider. Den Danske Forening. ISBN 87-80183-18-5.
 • Buhl, Peter Neerup & Mogens Glistrup: Retssagen mod islamlobbyen. Udkommer maj 1999. Ca. 250 sider. Forlag: BX Aps, Hummeltoftevej 125, 2830 Virum.
 • Buhl, Peter Neerup: Grundtvig og nutidens kamp for Danmark. Den Danske Forening, 2000. 87 sider. [00, 6, 28]
 • Buhl, Peter Neerup: Kampen mod grænserne. Bind II. 1990’erne: Multikulturalismen etableres. Den Danske Forening, 1999. 157 sider. ISBN 87-90183-16-9.
 • Buhl, Peter Neerup: Menneskerettigheder i konflikt: Ytringsfrihed og national selvbestemmelse i en folkevandringstid. Kontrast, 2001. 261 sider. ISBN 87-87951-79-7.
 • Bunel, Pierre-Henri: Menaces islamistes. 2001. 192 sider.

 • Camre, Mogens: Danmark ved en korsvej. Velfærd, frihed og moral i 1990erne. 1996. 133 sider. Spektrum. ISBN 87-7763-160-9. Et opgør med vort nuværende velfærdssamfund. Kapitel 6 (s. 104-116) handler om "Folkevandringen".
 • Chimelli, Rudolph: Islamismus. 1993. 96 sider. Vontobel-Stiftung, Zürich. Nyttig islam-oversigt, hvor islams aktuelle generobring af Europa også omtales.
 • Claar, Bam Eson: Ögonblick i själva verket. 1995. 144 sider. ISBN 91-630-3446-8. Eson Claar Förlag, box 3262, S-550 03 Jönköping. Førstehåndskildring om erfaringerne som leder af et asylcenter.

 • Dal, Olaf B.: Islam og det norske samfunn. 1994. 20 sider. Foredrag holdt i 1992 af indsigtsfuld provst.
 • Dansk Folkeblad. Nyhedsbrev og tidsskrift udgivet af Dansk Folkeparti. 24 sider pr. nr. ISSN 1397-3975. Adresse: Dansk Folkeparti, Christiansborg, 1240 Kbh. K.
 • Del Valle, Alexandre: Islamisme et États-Unis, une alliance contre l'Europe. 1998. National Hebdo. [1998, 6, 20]
 • Del Valle, Alexandre: Guerres contre l’Europe. Éditions des Syrtes, 2000. 431 sider. ISBN 2-84545-018-4. Om Islams og USAs antieuropæiske politik.
 • De Souza Dinesh: Illiberal Education.
 • Detlefs, Gerhard: Die Pervertierung der Meinungsfreiheit. 208 sider. Om "Political Correctness"; kan rekvireres via "Junge Freiheit Buchdienst" (se nedenfor under Junge Freiheit).
 • Dewinter, Filip: Immigratie: De tijdbom tikt. 241 sider. Ledende Vlaams Blok-politiker præsenterer 70-punktsplan mod indvandringen.
 • Diessenbacher, Hartmut: Kriege der Zukunft. Forlaget Hanser, 1997. ISBN 3-446-19304-9. [1998, 4, 18] Om befolkningseksplosionen som årsag til fremtidens krige.
 • Dillen, Karel: Voor u geschreven. 144 sider. 21 breve fra lederen af Vlaams Blok til en ung flamlænder.
 • Dillen, Karel: Europese Gedichten. 172 sider.

 • Eggers, Sven: So lügt das Fernsehen.
 • Eibicht, Rolf-Josef: Unterdrückung und Verfolgung Deutscher Patrioten. Hutten-Verlag, Viöl. ISBN 3-927933-92-9.
 • Eibicht, Rolf-Josef: Deutschlands Rechte - Ordnungs- und Gestaltungsauftrag. 1998. 474 sider. Kyffhäuser Verlag, Hansastrasse 138/148, D-81373 München.
 • Eibl-Eibesfeldt, Irenäus: Wider die Mißtrauengesellschaft. 250 sider. Kan rekvireres via "Junge Freiheit Buchdienst" (se nedenfor under Junge Freiheit). Stridsskrift for en bedre fremtid. Professor, dr. Eibl-Eibesfeldt skriver om etik, vold, multikulturelt samfund, befolkningstilvækst, fremmedfrygt m.m.
 • Eibl-Eibesfeldt, Irenäus: In der Falle des Kurzzeitdenkens. 1998. 192 sider. Kan bestilles via Junge Freiheit (se nedenfor).
 • Eichberg, Henning: Die Geschichte macht Sprünge. Fragen und Fragmente. 1996. 243 sider. Verlag Siegfried Bublies. ISBN 3-926584-30-0.Forfatteren er venstreorienteret "øko-nationalist"; indvandringen ses som kapitalismens nedbrydning af folket.
 • Einwanderungsland Europa? Med bidrag af Irenäus Eibl-Eibesfeldt, Otto Koenig, Heinrich Lummer m.fl. 2. Auflage 1994. 148 sider. ISBN 3-7020-0675-3. Leopold Stocker Verlag Verlag.
 • Ekberg, J.: Vad hände sedan? En studie av utrikes födda på arbetsmarknaden. Avta Wexionensia 1991.
 • Ekberg, Jan og Björn Gustafsson: Invandrere på arbetsmarknaden. 1995. 144 sider. SNS-förlag. ISBN 91-7150-610-1. Om den stadig større økonomiske byrde, de fremmede udgør.
 • Englund, Göran og John Wiltorn: Svensk flyktingpolitik - En kritisk betraktelse. 1990. 40 sider. Udgivet af forfatterne (G. Englund: Skeppargatan 5, S-272 31 Simrishamn). Om den svenske folkeopinion mod flygtningepolitikken og massemediernes undertrykkelse af denne opinion. [1990, 5, 17].
 • Enzensberger, Hans Magnus: Den store vandring. 1993. 63 sider. Gyldendals Forlag. 33 vaklende men tankevækkende markeringer i fremmeddebatten.
 • Enzensberger, Hans Magnus: Med udsigt til borgerkrigen. 1994. 78 sider. Gyldendals Forlag. Om umuligheden af globalt ansvar og overdrevne moralske fordringer.
 • Esping, Hans: Dags för en ny migrationspolitik! 1995. 132 sider. ISBN 91-7150-609-8. SNS Förlag, box 5629, S-114 86 Stockholm. Anbefaler restriktiv indvandringspolitik til fordel for mere aktiv indvandrerpolitik (til fordel for indvandrere allerede i Sverige). Grundig gennemgang af svensk fremmedlovgivning.

 • Farah, Eduardo: Økologisk ideologi. Opgang og nedgang for menneskelige samfund som en økologisk proces. 1987. 200 sider. ISBN 87-7275-108-8. Forlaget Stavnsager, Odense. Om Vestens undergang forårsaget af 68'er-ideologien.
 • Farin, Klaus (red.): Skinheads. 400 sider. Myter og realiteter. Kan rekvireres via "Junge Feiheit Buchdienst" (se under Junge Freiheit nedenfor).
 • Faye, Guillaume: Rede an die europäische Nation
 • Faye, Guillaume: La colonisation de l’Europe. Discours vrai sur l’immigration et l’islam. Editions L’Æncre, 2000. 350 sider. ISBN 2-911202-30-9. Om nødvendigheden af at føre afkoloniseringskrig mod muhamedanerne i Europa.
 • Faye, Guillaume: J’ai Tout Compris! Månedsblad a 8-10 sider udgivet via SEDE, 12 rue de La Sourdière, F-75001 Paris.
 • Faye, Guillaume: Pourquoi nous combattons. Manifeste de la Résistance européenne. Editions L’Æncre, 2001. 236 sider. ISBN 2-911202-38-4.
 • Faye, Guillaume: Avant-Guerre. 2001. Om den førkrigstid vi lever i nu, før 3. verdenskrig...
 • Fazlhashemi, Mohammad & Stephen Fruitman: Medborgarskap. Reflektioner kring ett problematiskt europeiskt begrepp. 1997. 214 sider. ISBN 91-7150-674-8. SNS Förlag, box 5629, S-114 86 Stockholm. Forskellige former for statsborgerskab gennemgås; historisk, geografisk og teoretisk, men ingen realistiske alternativer til det nuværende synes at dukke op. [1998, 3, 21]
 • Fersan, Henri de: Le racisme anti-français. 288 sider.
 • Forbudte foredrag. 1997. 88 sider. DDF, box 411, 8100 Århus C. Med bidrag af bl.a. Sune Dalgård, Søren Krarup og Povl E. Nørager.
 • Forrester, Viviane: Der Terror der Ökonomie. Paul Zsolnay Verlag. 1997. 216 sider. ISBN 3-552-04849-9. Penge har intet fædreland: Et opgør med "globaliseringen" på økonomiens betingelser. (Oversat fra fransk: "L'horreur économique", 1996).
 • Fri Information. Box 494, S-114 79 Stockholm. Den svenske parallel til "Danskeren", udkommet siden 1992. [1992, 2, 15]
 • Fritt Forum/Norsk Blad. Postboks 6, N-2056 Algarheim. Politisk uafhængigt nationalt anti-immigrationsblad, der kommer 9 gange om året.
 • Front National: 300 mesures pour la renaissance de la France. 1993.

 • Galster, Gertrud Georgsdatter: 5. kolonne. 14 års kamp mod nedbrydningen af dansk kultur. 1995. ISBN 87-985477-0-4. GGG Forlag, Kvarnaholm 1541, S-287 91 Strömnäsbruk. Om venstrefløjens succesfulde aktioner, der må ses parallelt med bestræbelserne for at fremmedgøre Danmark. [1995, 6, 19].
 • Glistrup, Mogens: De fremmede i landet. 1991. 296 sider. ISBN 87-88390-20-9. Nordisk Bogforlag. Første udgave af Glistrups leksikon om fremmedspørgsmålet fra A til Å. [1992, 1, 18].
 • Glistrup, Mogens: De fremmede i landet. 2. udgave. 1994. 618 sider. ISBN 87-985140-0-8. Forlaget BX ApS. Stærkt udvidet, men med samme grundplan og -holdning som 1. udgave. En mængde nye informationer og argumenter. [1994, 6, 21].
 • Gollnisch, Bruno: Une Âme pour la France.Front Nationals generalsekretær om kærligheden til Frankrig.
 • Gravlund, Thorkild: Nationalisme. Foredrag i Studenterforeningen decbr. 1921. "Den ny Tids" Forlag, Kbh. 1922. Inspirerende tanker af den produktive folkelige forfatter.
 • Gravlund, Thorkild: Landsmands Lov. Folkelige Iagttagelser. 1916. 150 sider. Gyldendals Forlag. "Hvad er det egentlig at være Landsmand?", er spørgsmålet, som den store forfatter stiller i denne bog - og besvarer originalt.
 • Grimm, Friedrich: Politische Justiz: die Krankheit unserer Zeit.
 • Groth, Klaus J.: Die Diktatur der Guten. Political Correctness. 1996. 320 sider. ISBN 3-7766-1943-0. Herbig Verlag, München.

 • Haider, Jörg: Die Freiheit, die ich meine. 1993. 315 sider. ISBN 3-548-36629-5. Forlaget Ullstein. Lederen af Det Østrigske Frihedsparti beskriver selv sine bevæggrunde og mål. [1996, 1, 22].
 • Haider, Jörg: Befreite Zukunft jenseits von links und rechts. 1997. 250 sider. ISBN 3-900436-54-1. Forlaget Ibera & Molden.
 • Hansteen, Magnhild Ullsvik: Norge for alle? Norsk informasjonsforum, N-6060 Hareid.
 • Hasselbalch, Ole: Den offentlige mening. 1990. 238 sider. ISBN 87-89695-00-3. Det erhvervsretlige institut, Handelshøjskolen i Århus. Mekanismerne bag opinionsdannelsen, meningsterroren og forvridningerne af sandheden.
 • Hasselbalch, Ole: Viljen til modstand. 1990. 73 sider. Tidehvervs Forlag. Argumenterne for og begivenhederne omkring den første modstand mod indvandringsloven og oprettelsen af Den Danske Forening.
 • Hasselbalch, Ole: Fem år for Danmark. 1992. 80 sider. DDF, box 411, 8100 Århus C. Om Den Danske Forenings omtumlede fem første år, hvor modstandernes udemokratiske metoder stilles frit til skue. [1992, 5, 17].
 • Hasselbalch, Ole: Svig. 1993. 95 sider. DDF, box 411, 8100 Århus C. Om myndighedernes behandling af ytringsfriheden og Den Danske Forening med "Hillerød-sagen" som eksempel. [1994, 2, 19].
 • Hasselbalch, Ole: Pressenævnet. 1994. 59 sider. ISBN 87-90183-00-2. DDF, box 411, 8100 Århus C. Gennemgår, hvordan det danske pressenævn løser - eller snarere ikke løser - sin opgave som håndhæver af loyal nyhedsformidling, med behandlingen af Den Danske Forening som eksempel.
 • Hasselbalch, Ole: Opinionskampen 1933-1945. 1995. 80 sider. ISBN 87-90183-04-5. DDF, box 411, 8100 Århus C. Dengang som i dag vender de toneangivende det døve øre til over for advarende røster.
 • Hasselbalch, Ole: Den stille krig. Holkenfeldt 3. 264 sider. ISBN 87-91014-30-1. Om medløberne under den kolde krig.
 • Hatzenbichler, Jürgen: Querdenker. Konservative Revolutionäre. 1996. Arun-Verlag, Ortsstr. 28, 07407 Engerda. 228 sider. ISBN 3-927940-17-8. [1997, 5, 21]. 11 ideologiske portrætter af "konservative revolutionære".
 • Hellandsvik, Torfinn: Myten om 'det fargerike fellesskapet'. 1994. 80 sider. Den norske forening, box 71, N-0682 Oslo 6. Fakta- og argumentsamling mod indvandringen. [1995, 5, 20].
 • Hellandsvik, Torfinn: En feilslått innvandrings- og flyktningepolitikk. 1995. 48 sider. Den norske forening, box 71, N-0682 Oslo. Et kritisk søgelys på indvandringspolitikken for de partier, der stiller op til Stortingsvalget.
 • Hellandsvik, Torfinn: Folkevandring til Norge. Norsk informasjonsforum, N-6060 Hareid.
 • Hettne, Bjørn: Etniska konflikter och internationella relationer. 1992. Studentlitteratur.
 • Hettne, Bjørn (red.): Den globala nationalismen. 1998. SNS Förlag.
 • Horowitz, Donald L.: Ethnic groups in conflict.
 • Hultén, Lugn & Thurén: Journalister - indvandrare flyktingar.
 • Hultén, G. & J. Samuelsson: Mediavänstern. 1983. Bonnier Fakta.
 • Huntington, Samuel P.: The Clash of Civilizations. 1996. Simon & Schuster. 367 sider. ISBN 0-684-81164-2. (Også i tysk udg.: Europa-Verlag, München/Wien 1996).
 • Höllhuber, Ivo: Der Todesschlaf Europas.

 • Identité.  Front Nationals intellektuelle tidsskrift, udkommer hver 2. måned under ledelse af Bruno Mégret.
 • Ignatieff, Michael: Blood & Belonging. Journeys into the New Nationalism. 1993. 201 sider. BBC Books. Sympatisk skildring af nationalismens genfødsel med baggrund i forfatterens rejse til syv lande. [1995, 6, 20].
 • Islam for vantro. 28 sider. Distribueres af DDF. Undertrykte sandheder om islam.
 • Invandrare i tystnads spiralen; Rapport från diskrimineringsutredningen. I.S.I.C. Bulletin. Udkommer 6 gange om året. Udgives af Institute for the Study of Islam and Christianity, St Andrew's Centre, St Andrew's Road, Plaistow, London E13 8QD, UK. (E-mail: 101376.2103@compuserve.com).
 • Rapporterer især om islams forfølgelser af kristne.
 • Iyengar, Shanto: Is anyone responsible? How television frames political issues. 1991. The University of Chicago Press.

 • Jacquard, Roland: Fatwa contre l’Occident. 2001. 330 sider.
 • Jensen, Mikael: For din skyld. 1997. 128 sider. Upstream.   Roman om militant opgør med fremmedkursen. [1998, 1, 22]
 • Jervas, Gunnar (red.): Migrationsexplosionen. Bakgrund och alternativ till den felslagna flyktingpolitiken. 1995. 215 sider. ISBN 91-7150-601-2. SNS Förlag, box 5629, S-114 86 Stockholm.Forfatterne tegner et billede af de ricisi og trusler, som Sverige kan tænkes at blive udsat for i de kommende årtier, og et mere realistisk alternativ til den alt for ambitiøse indvandringspolitik skitseres. [1996, 1, 12].
 • Jervas, Gunnar m.fl.: 2000-talets stora utmaningar. Aktuella resurs- och miljöproblem i ett konfliktperspektiv. 1997. 355 sider. ISBN 91-7150-666-7. SNS Förlag (se ovenfor). Der advares mod indvandring, idet den skaber konflikter og vanskeliggør løsninger.
 • Johnsson, Stefan: Dom andra, Amerikanska kulturkrig och Europeisk racism.
 • Jolin, Christopher: Vänstervridningen, et hot mot demokratin i Sverige.
 • Junge Freiheit. (Ugeblad). Hohenzollerndamm 27 a, D-10713 Berlin. ISSN 0932-660X. DM 229/år. Har også en "Buchdienst" med mange relevente titler.
 • Järvenpää, John: Diskriminering, mångfåld och demokrati - svenska statens förhållningssätt till rasism, diskriminering och etnisk mångfald. 1998. Göteborgs Universitet (C-uppsats).
 • Jørgensen, Stig: Myter og realiteter. 1987-92. Bind I-III. Bind II s. 572-660 indeholder debatindlæg om udlændingepolitik.
 • Jørgensen, Stig: Myter og realiteter. 1995. Juridisk Bogformidlings forlag. ISBN 87-89145-29-1. Samling af debatindlæg om bl.a. udlændingepolitik.

 • Kaminer, Wendy: All the rage - culture and crime. 1996. Om kriminalitetsudviklingen i USA, normer og ansvar.
 • Kaplan, Robert: An Empire Wilderness.
 • Karaveli, Magnus: Blågul framtid. En essä om nationen och det svenska. 1997. 131 sider. Arena. ISBN 91 7843 119 0. Opgør med multikulturalismen til fordel for assimilationstanken.
 • Karlsson, Ingmar: Islam och Europa. Samlevnad eller konfrontation? 1994. 199 sider. Forlaget Wahlström & Widstrand, Stockholm. En fremtrædende svensk diplomats plan om et multikulturelt Europa, med særlig servilitet over for islam.
 • Karlström, Bo: Det omöjliga biståndet. 127 sider. 1991. SNS Förlag. ISBN 91-7150-425-7. Opgør med u-landsbistanden efter skandinavisk model. [1998, 1, 14].
 • Kedourie, Elie: Nationalismen. En studie av nationalismen som ideologi. 214 sider. 1995. SNS-förlag. ISBN 91-7150-590-3. En elegant og overskuelig bog om baggrunden for nationalismens filosofiske doktriner.
 • Kellas, James G.: The politics of nationalism and etnicity.
 • Kennedy, Paul: The Raise and Fall of great Nations.
 • Kennedy, Paul: Preparing for the twenty-first century.
 • Kepel, Gilles: Gud tager revanche. 1992. 235 sider. Gyldendals forlag. I en tid med en stadig større muslimsk minoritet i Europa antyder Kepels beskrivelse af fundamentalismens tankegang et truende perspektiv. [1992, 5, 18].
 • Kimminich, Otto: Das Recht auf die Heimat. Ein universelles Menschenrecht. Köllen Druck und Verlag.
 • Kjærsgaard, Pia: - men udsigten er god. Midtvejserindringer. 1998. 327 sider. Peter Asschenfeldts nye Forlag. ISBN 87-7880-974-6. [1998, 6, 20]
 • Komiteen mod Flygtningeloven: Hvad med Danmark? Om indvandrerpolitik, flygtningepolitik, Dansk Flygtningehjælp. 1986. 183 sider. ISBN 87-87951-17-7. Forlaget Kontrast. Stadig aktuel grundbog med argumenter mod mange aspekter af indvandringen. [1987, 1, 13].
 • Kosiek, Rolf: Die Frankfurter Schule und ihre zersetzenden Auswirkungen. Hohenrain, 2001. 349 sider. ISBN 3-89180-061-4. Portræt af den "kritiske" sociologi, der var roden til "68" og meget andet ondt.
 • Kós-Dienes, Dora & Åke Sandén: Multiculturality - warfare or welfare. KIM-Symposiet, 1993.
 • Giver multikulturalisternes forslag til problemløsninger, men også en god problembeskrivelse.
 • Krarup, Søren: En måned i efteråret. Rapport fra en borgerkrig. 1986. Tidehvervs forlag. Forfatterens oplevelser omkring hans annoncekampagne mod flygtningeloven 1986.
 • Krarup, Søren: I virkeligheden. Af dagens strid. 1986. 137 sider. Forlaget Kontrast. ISBN 87-87951-09-6.
 • Krarup, Søren: Den danske nødvendighed. 1994. 135 sider. Forlaget Spektrum. Nationalt troskab og begrænsning som nødvendig konsekvens af evangelisk-luthersk kristendom.
 • Krarup, Søren: I min levetid. 60 års Danmarkshistorie. 1998. 289 sider. Forlaget Spektrum. ISBN 87-776-3193-5.
 • Krarup, Vilhelm: Opgørets nødvendighed. 1994. 203 sider. Forlaget Aros. Evigtgyldige ord til øjeblikket - et opgør med alle utopier, herunder den multikulturelle, og kristne ord om at være sine nærmeste tro. [1995, 2, 19].
 • Kummer, Jochen: Ausländerkriminalität.

 • Lachmann, Edmond W. (red.): Chaos Asyl. Vom Asylwesen zum Asylunwesen. 1992. Verlag Bonn Aktuell. ISBN 3-87959-461-9. Fremragende oversigt.
 • Lange, Astrid: Was die Rechten lesen. Fünfzig rechtsextreme Zeitschriften. Ziele, Inhalte, Taktik. 1993. Verlag C.H. Beck, München. 177 sider. ISBN 3-406-37404-2. En kritisk oversigt over "højreekstrem" litteratur.
 • Lasch, Christopher: Eliternes oprør og forræderiet mod demokratiet. 1995. 223 sider. Forlaget Hovedland. Amerikansk professors ord om en vigtig kilde til elendigheden - at de toneangivende ikke har nogen "lokale og regionale loyalitetsbånd", men er frit i luften svævende. [1995, 2, 21].
 • Laulan, Yves-Marie: Les nations suicidaires. 308 sider. François-Xavier de Gilbert.
 • Layard, Richard m.fl.: Invandringen från Öst. 1994. 112 sider. SNS-förlag. ISBN 91-7150-509-1. Oversat fra engelsk: East-West Migration. The Alternatives.
 • Le Gallou, Jean-Yves: La Préférence Nationale. Albin Michel 1985. Fremstående medlem af Front National om den nationale førsteret.
 • Le Gallou, Jean-Yves: Être Français, cela mérite. 1987. Albatros.
 • Le Gallou, Jean-Yves: Le Racisme antifrançais. 1988. Front National.
 • Le Gallou, Jean-Yves: Le livre bleu blanc rouge. 1991. 253 sider. Éditions Nationales 1991. Front Nationals forslag til udviklingen af Paris-regionen.
 • Lellouche, Pierre: Le nouveau monde.
 • Le Pen, Jean-Marie: Les Francais d'abord. 1984. 245 sider. Forlaget Carrere/Michel Lafon. Om Front Nationals gennembrud og hetzen mod partiet. [1993, 1, 12].
 • Le Pen, Jean-Marie: La France est de retour. 1985. 301 sider. Forlaget Carrere/Michel Lafon. Insirerende program for konsekvent national politik af Frankrigs Glistrup. [1993, 1, 12].
 • Le Pen, Jean-Marie: L'Espoir. 1989. 155 sider. Éditions Albatros. Interviewbog.
 • Le Pen, Jean-Marie: Europe. Discours et interventions 1984-1989. 1989. 159 sider. G.D.E. ISBN 2-907 952-01-3.
 • Le Pen, Jean-Marie: J'ai vu juste! 1998. 144 sider. Éditions Nationales.
 • Lundh, Christer og Rolf Ohlsson: Från arbetskraftsimport till flyktinginvandring. 1994. SNS Förlag, box 5629, S-114 86 Stockholm.
 • Lindbom, Tage: Demokratin är en myt. 1990. Norma.
 • Lindbom, Tage: Modernismen. 1995. Norma.
 • Lindbom, Tage: Konservatism i vår tid.
 • Lundth, Christer og Rolf Ohlsson: Från arbetskraftsimport til flyktinginvandring. 1994. 163 sider. SNS-förlag. ISBN 91-7150-544-X. Om baggrunden for, at der nu bor 1,4 mio. fremmede i Sverige.

 • Madsen, Arne Busk: Folket og de intellektuelle. 1993. 113 sider. Forlaget Aros.Om et afgørende modsætningsforhold, der også er udslaggivende i flygtningedebatten, eksemplificeret ved Grundtvig, Dostojevskij, Solsjenitsyn og Vaclav Havel. [1995, 3, 19].
 • Majumdar, Suhas: Jihad: The Islamic Doctrine of Permanent War. 1994. 102 sider. Voice of India. ISBN 81-85990-19-0.
 • Malmberg, Torsten: Räkna med revir. 1983. Liber. Om vor biologiske baggrund.
 • Maréchal, Samuel: Ni droite, ni gauche... Français. Forlaget Alizés. Lederen af Front Nationals ungdomsafdeling om det nye politiske spektrum.
 • Martin, Hans-Peter & Schumann, Harald: Die Globalisierungsfälle. Wien/Berlin 1996.
 • Mégret, Bruno: L'Imperatif du renouveau. 1985. 191 sider. Éditions Albatros. Front Nationals chefideolog om fornyelsens nødvendighed.
 • Mégret, Bruno: La flamme. 1990. 313 sider. Éditions Robert Laffont. ISBN 2-221-06673-1. Grundigt opgør med kosmopolitismen og socialismen.
 • Mégret, Bruno: L'alternative nationale. Les prioités du Front National. 1997. 264 sider. Éditions Nationales. ISBN 2-909178-29-3.
 • Mégret, Bruno: La Troisième Voie. 1998. 380 sider. Éditions Nationales. Om alternativet til socialismen og liberalismen.
 • Mégret, Bruno: La nouvelle Europe. 1998. Éditions Nationales.
 • Mehdi, Muhammad T.: Islam og intolerance - et svar til Salman Rushdie. 1993. 115 sider. Kinsopan, Århus. En muslimsk "lærds" selvafslørende behandling af tolerance- og ytringsfrihedsspørgsmålet. [1995, 3, 22].
 • Mertensacker, Adelgunde: Muslime erobern Deutschland. 186 sider. Christliche Mitte, Postfach 2168, D-59531 Lippstadt. Dokumentation fra muslimsk-tyske publikationer.
 • Miguet, Nicolas: Le Pen: la montée vers le pouvoir. 1998. Le Quotidien de Paris Editions. Adresse: Bourse, BP 226, F-27132 Verneuil/avre cédex.
 • Milld, Jan: Lagom är bäst! En kritisk granskning af Sveriges flyktingpolitik. 1995. ISBN 91-972334-1-2. Jan Milld, Solhemsvägen 21, S-137 40 Västerhaninge. En faktasamling med debatoplæg: Hovedtesen er, at den såkaldte generøse flygtningepolitik skal erstattes af en "klog flygtningepolitik".
 • Milld, Jan og Anders Sundholm: Försvara Demokratin! 1997. 118 sider. Blågula Frågor. [1998, 4, 19]
 • Milloz, Pierre: Le Coût de l'immigration. 1990-1996. Éditions Nationales.
 • Milloz, Pierre: Les Etrangers et le chômage en France. 1991. Éditions Nationales.
 • Milloz, Pierre: L'Immigration, sans haine ni mépris. 1997. 144 sider. Éditions Nationales. ISBN 2-90917840-4. Regnskab der opgør omkostningerne ved indvandrerne i Frankrig til 280 mia. F.
 • Moreau, Patrick & Lang, Jürgen P.: Linksextremismus. 430 sider. Kan rekvireres via "Junge Freiheit Buchdienst" (se under Junge Freiheit ovenfor).
 • Myrdal, Arne: Sannheten skal fram. Forhandles af Erik Gjems-Onstad, Ravnsborgveien 18, N-1364 Hvalstad.
 • Mölzer, Andreas: Volkstribun Haider. 128 sider. Kan bestilles hos Junge Freiheit (se dette).
 • Mölzer, Andreas: Jörg! Der Eisbrecher. 1990. Klagenfurt.Om Jörg Haider og Østrigs Frihedsparti.

 • National Hebdo. 16 siders ugeavis tæt på "Front National". Adresse: 6, rue Vauguyon, F-92210 St Cloud. (Årsabonnement 870 franc).
 • Necef, Mehmet Ümit: Jeg vil ikke være en simpel fremmedarbejder som min far. 1994. 102 sider. Odense Universitetsforlag. Interessant afvisning af den mutikulturelle utopi af en tyrkisk akademiker, men uden erkendelse af grundproblemet. [1994, 5, 19].
 • Netanyahu, Benjamin: Kampen mod terrorisme. 1996. Forlaget Fremad. 136 sider. Om de nødvendige - drastiske - tiltag i kampen mod særlig den islamiske terrorisme. Jf. Information 12/4 96, s. 9.
 • Nols, Roger: La Belgique en danger: la verité sur l'immigration. 1987. Éditions Ligne Claire, Bruxelles.
 • Nols var borgmester og den første fremtrædende indvandringskritiker i Belgien.
 • Nordbruch, Claus: Ein Nationalstaat für Buren. 1998. 124 sider. Tiegerpoort Versamelaars, Postbus 71380, ZA-0041 Die Wilgers, Sydafrika. "En nationalstat for boerne" - samme forlag (e-mail clausnor@smartnet.co.za) har andre titler vedr. Sydafrika.
 • Nordmannen. Udgives af Norsk informasjonsforum, N-6060 Hareid. ISSN 0806-0541. Fire numre pr. år à 16 sider. Parallel til "Danskeren".
 • Nytt og kommentarer. Redaktør: Erik Gjems-Onstad, Ravnsborgveien 18, N-1364 Hvalstad. Énmands-blad med optryk af indsigtsfulde presseindlæg m. kommentarer om fremmedgørelsen af Norge.
 • Nørager, Povl E.: Den europæiske tragedie. Eget forlag 1994. 29 sider.

 • Opsal, Jan: Lydighedens vei. 1995. Universitetsforlaget, Oslo. Norsk teologs storværk, der påviser, at der sandsynligvis er 55.000 muslimer i Norge, 40% flere end før antaget.

 • Paldam, Martin: Dansk u-landshjælp. Altruismens politiske økonomi. 1997. 444 sider. Aarhus Universitetsforlag. Opgør med den "idealistiske" (socialistiske) u-landspolitik.
 • Papazu, Monica: Det vesteropæiske tabu: Det nationale. Tidehverv nr. 8, 68 årg., okt. 1994: 156-173. Grundliggende filosofisk essay om selvhadet, terroren og virkelighedsflugten bag den herskende multikulturalisme. [1994, 6, 19].
 • Pascal, Alain: Islam et Kabbale contre l’Occident chrétien. 2001. 392 sider.
 • Pedersen, Kai: Fremskridtspartiet - de første 25 år i dansk politik. 1997. 300 sider. Fremskridtspartiets forlag. ISBN 87-89766-11-3. Opgøret med den intellektuelle overklasse; indvandringspolitik behandles en del.
 • Pfreundschuh, Gerhard: Die kulturelle Umweltzerstörung.
 • Poulsgaard, Kristen: A er ingen tøsedreng. Prudentia, 2000. 188 sider. Erindringsbog af den kendte Z-mand.
 • Putnam, Robert: Den fungerande demokratin. Rapport - Nasjonal Nyhetsavis. Postboks 104, N-2060 Gardermoen. De seneste nyheder vedr. indvandringsspørgsmålet fra hele Skandinavien. [1995, 1, 20].

 • Raddatz, Hans-Peter: Von Gott zu Allah? Christentum und Islam in der liberalen Fortschrittsgesellschaft. Herbig, 2001. 528 sider. [01, 4, 28] Om den ørkesløse "dialog" med islam, der kun er til dennes fordel.
 • Raspail, Jean: Le Camp des saints. 1973. Robert Lafont.
 • Roman om invasionen af Europa sydfra.
 • Rehof, Lars Adam: Race og ligebehandling. 1995. Toneangivende "menneskerettighedseksperts" afslørende støtte til det multikulturelle særbehandlings-mareridt. Jf. Information 10/4 96, s. 4.
 • Reich, Robert B.: Arbetets marknas inför 2000-talet. SNS förlag.
 • Ritzer, George: Die McDonaldisierung der Gesellschaft. 336 sider. Kan rekvireres via "Junge Freiheit Buchdienst" (se ovenfor under Junge Freiheit).
 • Robichez, Jacques m.fl.: Le mondialisme, mythe et réalité. 1992. 114 sider. Éditions Nationales. ISBN 2-909-178-08-0. Om én verden-ideologien, med bidrag af bl.a. B. Mégret, P. Milloz og P. Vial.
 • Rosenberg & Birdzell, Jr.: Västvärldens väg till vålstånd. SNS Förlag. 1991. Oversættelse af: "How the West Grew Rich", Basic Books, N.Y., 1985. Opgør med ideen om Vestens fremgang pga. "udsugede" kolonier.
 • Ruud, Kaare: Stop folkevandringen til Norge! Norsk informasjonsforum, N-6060 Hareid.
 • Ruud, Kaare: Hva skjer med Norge? Atten politiske artikler om folkeinnvandring og nasjonal fremtid. 1989. 104 sider. Eget forlag, Slependen. Klar oversigt over de grundliggende konsekvenser af indvandringen, skrevet efter mange års erfaring med arbejde i FN. [1989, 3, 16].
 • Ruud, Kaare: Nasjonalisme en politisk ideologi. Norsk informasjonsforum, N-6060 Hareid.
 • Röhl, Klaus Rainer: Linke Lebenslügen.
 • Röhl, Klaus Rainer: Frase-Leksikon. 1995. 232 sider. Ullstein Verlag, Berlin. ISBN 3-550-07077-2. Jf. Jyllands-Posten 19.1.1996.
 • Röhl, Klaus Rainer: Deutscher Narrenspiegel. 1996. 200 sider. Universitas.

 • Schlesinger, A.M. Jr.: The Disuniting of America. 1992. Norton.
 • Schmitt, Carl: Der Begriff des Politischen. Kan rekvireres via "Junge Freiheit Buchdienst" (Se ovenfor under Junge Freiheit). Det grundlæggende skrift fra 1927 i ny udgave. Hos Schmitt er det fra distinktionen mellem ven og fjende, at al politisk handlen og alle politiske motiver udgår: "Fortæl mig hvem din fjende er, og jeg vil fortælle dig, hvem du er."
 • Schrenck-Notzing, Caspar v.: Lexikon des Konservatismus. 1996. 608 sider. ISBN 3-7020-0760-1. Leopold Stocker Verlag, Graz.
 • Schwab, Jürgen: Die Meinungsdiktatur. 335 sider. Kan rekvireres via "Junge Freiheit Buchdienst" (se ovenfor under Junge Freiheit). Om hvordan "demokratiske" censorer beskærer friheden, undetrykker informationer osv.
 • Schweizer Demokrat. Postfach 8116, CH-3001 Bern. Partiblad for Schweizer Demokraten.
 • Schwinge, Erich: Machtmissbrauch der Massemedien.
 • Schönhuber, Franz: Die Türken. Geschichte und Gegenwart. 1989. 216 sider. Langen-Müller, München. Den "racistiske" leder af Republikanerne viser sig her sin indsigtsfulde forståelse for tyrkerne. [1992, 5, 20].
 • Schönhuber, Franz: In Acht und Bann. Politische Inquisition in Deutschland. 1995. 416 sider. (2. oplag 1997).
 • Schönhuber, Franz: Die verbogene Gesellschaft. 1996. 320 sider. VBG-Verlagsgesellschaft Berg. ISBN 386 118 061 8. Schönhubers liv, tanker og erfaringer fra nazistisk opdragelse til amerikansk genopdragelse - og frem til i dag.
 • Schönhuber, Franz: Le Pen. Der Rebell. 1997. 200 sider. VGB-Verlagsgesellschaft Berg. ISBN 3 861 18 069 3. Front National - model for Tyskland? Talrige billeder og gennemgang af partiets organisation, historie og personer.
 • The Scorpion. "Meta-politisk" tidsskrift af høj kvalitet, udkommer 1 gang/år. Adresse: BCM 5766, London WC 1, England. Internet: http://www.geocities.com/CapitolHill/2125/Scorpion.html. http://freenet.buffalo.edu/~cd431/subscription.html.
 • Scruton, Roger: The Meaning of Conservatism. 1990. Penguin, Harmondsworth.
 • Sfeir, Antoine: Les réseaux d’Allah. Plon,1997. 263 sider. ISBN 2-259-18442-1. Om muhamedanernes „net", som de spinder ud over Europa.
 • Sichrovsky, Peter: Der Antifa-Komplex. Das korrekte Weltbild. 1998. 208 sider. Kan bestilles via Junge Freiheit (se ovenfor).
 • Social Demografi. Blad udgivet af Demografisk Råd og Selskab, Helgesvej 15, 3., 2000 Frederiksberg.
 • Tebib, Roger: Des violences urbaines a la guerre masquée. 2001. 120 sider.
 • The Spectator. 56 Doughty Street, London WCIN 2 LL. Uafhængigt konservativt tidsskrift med bl.a. Paul Johnson som skribent. Udkommer ugentligt. Årsabonnement £ 104.
 • Stavenhagen, Rudolpho: The etnic question.
 • Stirbois, Jean-Pierre: Tonnerre de Dreux. L'avenir nous appartient. 1988. Editions National-Hebdo.
 • Stirbois var nr. 2 i Front National til sin død i 1988.
 • Stolz, Rolf: Die Mullahs am Rhein - Der Vormarsch des Islam in Europa. Herbig Verlag. 1994.
 • Stolz, Rolf: Kommt der Islam? Die Fundamentalisten vor den Toren Europas. 1997. 368 sider. ISBN 3-7844-1997-X. Herbig Verlag. Medgrundlæggeren af Tysklands "De Grønne" kommer med nye veldokumenterede advarsler.
 • Suhrke, Astri & Gjerdåker, Svein (red.): Dagens folkevandringer. Berører de oss? Cappelens forlag. 1993. 265 sider. ISBN 82-02-14071-4. 18 indlæg m. forsellige holdninger. Forord af Thorvald Stoltenberg.
 • Svenska folkets väsenskärna. 1940. Natur och kultur.

 • Taheri, Amir: Morden für Allah - Terrorismus im Auftrag der Mullahs. 1993. 416 sider. Knaur, München. Indsigtsfuld redegørelse for islams sande ansigt, udkommet på engelsk 1986 ("Holy Terror"), oversat til svensk 1987 ("Helig terror"); den tyske udgave er opdateret. [1989, 4, 12 og 1993, 3, 20].
 • Taylor, Charles: Identitet, frihet och gemenskap. 1996.
 • Terre et Peuple. 157 route de Genas, F-69100 Villeurbanne.
 • Tidsskrift for national identitet.
 • Thadden, Adolf von: Die verfemte Rechte. Deutschland-, Europa- und Weltpolitik in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft aus der Sicht von rechts. Preussisch Oldendorf. Stifteren af partiet NPD gør regnskab.
 • Thompson, Janna: Justice and World Order. Routledge. Om nationalismen som løsning på globale problemer.
 • Tibi, Bassam: Europa ohne Identität? Die Krise der multikulturellen Gesellschaft. 1998. 380 sider. C. Bertelsmann. ISBN 3-570-00169-5.
 • Tidehverv. Redigeret af Søren Krarup. 10 numre/år á 24 sider. Ekspedition: Sognepræst Hans F. Beck, Veerst, 6600 Vejen, tlf. 75 55 53 20.

 • Ulbrich, Stefan (Hrsg.): Multikultopia. Gedanken zur multikulturellen Gesellschaft. 352 sider. ISBN 3-927940-03-8. Talrige meninger om det multikulturelle kommer til orde.

 • Vatikiotis, P.J.: Islam and the State.
 • Vedstesen, Sten-O.B.: Det fjerde Rige. 104 sider. Frihedsbrevet (tlf. 75 44 50 27)/B&L Forlag. 1997. Om Danmarks og Tysklands fælles fjende: Den Europæiske Union. [1997, 6, 22]
 • Verstraete, Pieter Jan: Karel Dillen: portret van een rebel. 192 sider. Biografi om Vlaams Bloks grundlægger.
 • Vlaams Blok: 20 jaar rebel 1977-1997. 168 sider. Fotobog i anledning af Vlaams Bloks 20-årsjubilæum.
 • Vogt, Kari: Islams hus. Verdensreligion på fremmarsj. 1993. 272 sider. Cappelens Forlag, Oslo. Karakteristik af islam med interessante paralleller til andre totalitære ideologier. [1994, 2, 19].
 • Vogt, Kari: Kommet for å bli. Islam i Vest-Europa. 1995. [1997, 6, 5]

 • Wedin, Åke og Eskil Block: Flyktingpolitik i analys. 1993. 101 sider. Forlaget Cruz del Sur AB, Rinn 15, S-685 92 Torsby. Detaljeret beskrivelse af asylvanviddet i Sverige - og udgifterne hertil sat i forhold til ulandshjælpen. [1994, 1, 20].
 • Weems, Robert H.: A Populist Bibliography. 1994. 206 sider. ISBN 0-935036-46-6. Populist Action Committee, 300 Independence Ave. SE, Washington, D.C. 20003. Fyldig litteraturoversigt om amerikansk populisme, med introduktion og korte biografier over populistiske ledere.
 • Willrich, Kurt: Von der Unfreiheit eines multikulturellen Menschen. Hohenrain, 2000. 313 sider. ISBN 3-89180-060-6. 484 „teser" om det multikulturelles forbandelser.
 • Wir selbst. Verlag S. Bublies, Postfach 168, D-56001 Koblenz.Tidsskrift for national identitet - det "eneste tidsskrift i Tyskland, hvor venstre og højre kan være uenige med hinanden".
 • Wright, Georg Henrik von: Myten om fremskridtet. 1994. 166 sider. 218 kr. Munksgaard/Rosinante. Om det nationales nødvendighed, den truende "globalisering" og naturvidenskablige begrebers ødelæggelse af sproget. [1996, 2, 21].

 • Yonnet, Paul: Voyage au centre du malaise francais. 1993. 309 sider. ISBN 2-07-072911-1. Éditions Gallimard.Om anti-racismens racisme og propagandaløgne, med særligt henblik på Frankrig og "SOS-Racisme".